JAN HARTOG

  Door Pieter Trap Op 3 september 1941 krijgen de schoolbesturen voor bijzondere scholen voor gymnasium, middelbaar, nijverheid, lager en voorbereidend lager onderwijs voor een tweede keer het verzoek om alle Joodse leerlingen van de scholen te verwijderen. Blijkbaar heeft het schoolbestuur in eerste instantie geen gehoor gegeven aan de oproep van S. Plekker en…

ELASTOLIN SPEELGOED

Speelgoedsoldaatjes… wie heeft ze niet gehad? Dat de plastic varianten, die de meeste van ons kennen, ook voorouders hebben gehad die nog voor de Tweede Wereldoorlog zijn ontwikkeld weten de meeste van ons waarschijnlijk niet. Elastolin. Dat is de naam van de in 1904 door de firma O&M (Otto en Max) Hausser geproduceerde miniatuur figuren.De…