JAN HARTOG

  Door Pieter Trap Op 3 september 1941 krijgen de schoolbesturen voor bijzondere scholen voor gymnasium, middelbaar, nijverheid, lager en voorbereidend lager onderwijs voor een tweede keer het verzoek om alle Joodse leerlingen van de scholen te verwijderen. Blijkbaar heeft het schoolbestuur in eerste instantie geen gehoor gegeven aan de oproep van S. Plekker en…