Oorkonde Kolthof

Onlangs hebben wij een hele mooie toevoeging aan onze collectie mogen doen. Eén die een mooie plaats krijgt in onze toekomstige tentoonstellingsruimte. Een herinneringsoorkonde uitgereikt aan G.J.E. Kolthof voor het tijdens de oorlog ter beschikking stellen van zijn café voor verzetsactiviteiten. Om deze oorkonde zit echter wel een zwart randje… Een veel geziene gast in…

Van Gens

Wij zijn in contact gekomen met meneer Van Gens uit Putten. Hij is jaren lang boswachter geweest om het Landgoed Oldenaller en hij had nog een kist uit de oorlog in de schuur staan waar hij niks mee deed. Onze interesse was gewekt… De kist was van een bewoner van het landgoed geweest, meneer Van…

Willem Knoppert

Willem Knoppert – de bevrijding van Putten Het Noord Westen van de Veluwe is in de aprildagen van 1945 bevrijdt door Canadese troepen. Ter gelegenheid daarvan publiceren wij de herinnering van Willem Knoppert aan de bevrijding van Putten. De voorbode. ”We hebben net als gisternacht ook nu weer de gehele nacht in de kelder gezeten. Al…

JAN HARTOG

  Door Pieter Trap Op 3 september 1941 krijgen de schoolbesturen voor bijzondere scholen voor gymnasium, middelbaar, nijverheid, lager en voorbereidend lager onderwijs voor een tweede keer het verzoek om alle Joodse leerlingen van de scholen te verwijderen. Blijkbaar heeft het schoolbestuur in eerste instantie geen gehoor gegeven aan de oproep van S. Plekker en…

ELASTOLIN SPEELGOED

Speelgoedsoldaatjes… wie heeft ze niet gehad? Dat de plastic varianten, die de meeste van ons kennen, ook voorouders hebben gehad die nog voor de Tweede Wereldoorlog zijn ontwikkeld weten de meeste van ons waarschijnlijk niet. Elastolin. Dat is de naam van de in 1904 door de firma O&M (Otto en Max) Hausser geproduceerde miniatuur figuren.De…