Herman Sietsma

Herman Sietsma (1953) was van 13 september tot 22 december 2016 tijdelijk lid van de fractie van de ChristenUnie in de Eerste Kamer. Hij verving Mirjam Bikker, die met zwangerschaps- en bevallingsverlof was. De heer Sietsma was provinciesecretaris en algemeen directeur van de Provincie Utrecht en vervulde eerder diverse functies in het openbaar bestuur. Voorts was hij gemeenteraadslid in Ermelo. In juni 2018 was hij waarnemend Nationaal Coördinator Groningen. 

Hij is directeur van Huis Doorndat sinds 2014  de laatste woonplaats wasvan de gevluchte Duitse keizer, tevens Plaats van herinnering Eerste Wereldoorlog. 
Nederland was tijdens die oorlog neutraal, maar heeft er wel degelijk veel invloed van ondergaan.

Herinneringen aan deze en andere oorlog(en) moeten levend gehouden worden; om goed te begrijpen wat er geweest is en nooit meer komen mag.
Daaraan wil ik waar mogelijk bijdragen.