Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Archeologie gaat over sporen en resten van menselijke aanwezigheid vanaf 300.000 jaar geleden in de bodem en onder water. Deze zichtbare en onzichtbare resten vertellen veel over hoe mensen vroeger leefden en werkten. Onze bodem is daarom een archief dat we willen bewaren.

 

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed wijst namens de minister van OCW archeologische rijksmonumenten aan, verleent vergunningen bij bodemverstoringen, verstrekt subsidies voor instandhouding en beheert Archis, het archeologisch informatiesysteem. We geven ook advies, doen onderzoek en delen de opgedane kennis met anderen.


Bron en meer informatie
Website