Twee dorpen in oorlogstijd - "Herinneringen uit Jutphaas en Vreeswijk 1940-1945".

Deel 1

Nog nooit eerder werd de geschiedenis van de dorpen Vreeswijk en Jutphaas tijdens de Tweede Wereldoorlog bij elkaar gebracht in één boek. Het boek gaat over Duitse spionnen, enorme stromen vluchtelingen, over vluchtende kinderen en bombardementen van strategische doelen. Een boek vol foto’s, korte verhalen, getuigenissen en herinneringen aan grote en kleine verzetsdaden. Over het herbergen van onderduikers, illegale slachterijen en het verstoppen van hele schepen om vordering door de Duitsers te voorkomen.

Veel mensen leverden een bijdrage aan het boek door hun herinneringen en beeldmateriaal te delen. Ook stelden de historische verenigingen van Nieuwegein en Hoograven, ooit deel van Jutphaas, hun kennis en materialen beschikbaar. “Het voelt heel bijzonder als een 91-jarige tegen je zegt dat hij blij is dat er nu toch nog iets met zijn herinneringen wordt gedaan. En dat gebeurde niet één keer, maar veel vaker. Dat vind ik echt geweldig. Het motiveert enorm om er ook voor te zorgen dat alle informatie voor iedereen, maar vooral ook voor jonge mensen, makkelijker vindbaar en toegankelijk wordt", vertelt auteur en samensteller Renée Blom.

In dit boek zijn schokkende gebeurtenissen opgenomen, zoals de deportatie van tientallen joden uit Hoograven en de dodelijke schietpartij op 7 mei 1945. Maar ook die daden van dapperheid en medemenselijkheid, zoals de Vreeswijkers die betoonden jegens de Rotterdamse dwangarbeiders.
Alleen daarom al is ‘Twee dorpen in oorlogstijd’ meer dan de moeite waard," aldus Ad van Liempt die het voorwoord schreef.

 

Kijk hier voor bron en meer informatie

Deel 2

 Opnieuw een boek vol indrukwekkende kleine en grote verhalen.

“Onze kapitein, de anders zo robuuste man, buigt het hoofd. De helmen gaan af. Hij deelt met zichtbare ontroering mee, dat wij moeten capituleren. We staan bij elkaar. Tranen glinsteren in de ogen. Was dan alles voor niets? Neen! Het was niet voor niets. Eens zal het vrije Holland weer verrijzen. We gedenken de gevallen kameraden van het veldleger, van marine en luchtvloot. Wij hebben ons niets te verwijten. De eer van de Hollandse soldaat, de eer van ons Vaderland is gered.” Dit schreef sergeant Wassenman in zijn verslag terwijl hij in mei 1940 in Jutphaas verbleef. 

"Twee dorpen in Oorlogstijd" deel 2 staat vol persoonlijke verhalen van de inwoners van Jutphaas (inclusief Hoograven) en Vreeswijk en van hen die er kortere of langere tijd verbleven. Dit tweede deel is een op zichzelf staand boek, maar samen met het eerste deel geeft het een goed en uitgebreid beeld van de vele kleine en grote gebeurtenissen in de periode van 1940 tot enkele jaren na de bevrijding. "Na het verschijnen van deel 1 kreeg ik zoveel meer informatie en materiaal binnen, dat een deel 2 niet uit kon blijven" aldus auteur Renée Blom.

Kijk hier voor bron en meer informatie.

Belangstelling in de uitgaven en bestellen?
Dat kan rechtstreeks bij de auteur Renée Blom.