Opgravingen

Opgravingen bevestigen de herinnering.

 

Het doen van veldonderzoek is in veel gevallen een gevoelige kwestie. Daarom is het goed om onze manier van werken duidelijk te maken.

Alvorens over te gaan tot veldonderzoek neemt Stibo eerst contact op met de eigenaar van de grond. Wij doen nooit veldonderzoek zonder toestemming.

Daarnaast nemen wij altijd contact op met de officiële instanties bij het aantreffen van bijvoorbeeld munitie, delen van munitie of stoffelijke resten. 

Stibo is lid van het AWN (Vereniging van Vrijwilligers in de Archeologie) en voert het veldwerk uit volgens de regelgeving die de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed stelt.

 

* De Veluwe
* Canadese sporen in Puttense bodem
* De bevrijding van Voorthuizen
* Duitse helm
* In de voetsporen van Werner Krüger
* Overblijfselen van een noodhospitaal
* 1ste Canadian Corps