Vrienden van STIBO

Bij Stichting Behoud Oorlogsherinneringen zitten wij nooit stil. Wij zijn met allerlei projecten bezig om alle herinneringen te bewaren en door te geven. Aangezien wij een stichting zijn zonder winstoogmerk, steunen wij volledig op vrijwillige bijdragen van mensen die ons een warm hart toedragen. In sommige gevallen komen wij in aanmerking voor subsidies, die ons helpen operationeel te blijven.
Aangezien wij nu in een fase beland zijn waar we ons museum gaan inrichten en optuigen, hebben we besloten een “vrienden van” programma te maken. Dit is voor mensen die ons op een structurele jaarlijkse basis willen steunen én daar dan wat voor terug krijgen.

Dat programma ziet er als volgt uit:

Optie: Bedrag per jaar: Recht op: Uitleg:
1 € 25 Poster Vanuit STIBO laten we elk jaar een mooie poster maken op A3-formaat. Deze poster wordt naar uw huis gestuurd.
2 € 100 Poster + jaarlijkse "vrienden van" dag Jaarlijks organiseren wij één dag waarbij wij als stichting het museum openen voor onze vrienden van. Met persoonlijke begeleiding zover mogelijk. Vanaf mei 2024.
3 € 250+ Poster + jaarlijkse "vrienden van" dag + naam op plakkaat in museum + eventuele inbreng wisselvitrines Jaarlijks updaten wij ons plakkaat in het museum met de namen die ons voor dat jaar gaan steunen. Daarnaast kan men opties inbrengen voor de wisselvitrines.

U kunt ons natuurlijk ook eenmalig steunen door middel van een gift. De projecten waar wij momenteel mee bezig zijn:

 • Inrichten van het museum
  • Alle signing (borden) voor in- en rondom het museum
  • Alle vitrines voor in het museum (houtwerk)
  • Alle glaspanelen (vitrines) voor in het museum
  • Alle aankleding in het museum
  • Alle achterwanden in het museum
  • De beveiliging van het museum
 • Strip waarbij wij onze opgetekende herinneringen willen vereeuwigen in een strip-vorm, zodat we ook de jeugd goed kunnen bereiken

Bedrijven kunnen ons natuurlijk ook steunen met een eenmalige of structurele gift. Voor de bedrijven betekent dit dat wij een “mogelijk gemaakt door” bord maken, zichtbaar opgesteld bij de in/uitgang. 
Onze stichting heeft een culturele ANBI-status en is daarmee door de belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling. Dergelijke instellingen kunnen gebruikmaken van bepaalde belastingvoordelen bij erven en schenken. Kijk hier voor meer informatie.

Hoe?

Voor een eenmalige gift kunt u het bedrag overmaken naar NL56RABO0334469112 t.n.v. Stichting Behoud Oorlogsherinneringen.
Ook kunt u een donatie doen via www.geef.nl
Als u mee wilt doen met h
et “vrienden van” programma, kunt u een mail sturen naar info@oorlogsherinneringen.nl met als onderwerp “vrienden van”. In de mail kunt u aangeven welke optie u zou willen hebben, met daarbij uw personalia zodat wij de poster kunnen opsturen en u eventueel kunnen uitnodigen voor de “vrienden van” dag. Wij kunnen u dan een betaalverzoek doen.
Vanwege privacy redenen geeft u dan expliciet toestemming dat wij uw mail-  en persoonlijk adres mogen gebruiken voor bovengenoemde redenen.
Wilt u als bedrijf een donatie doen en in aanmerking komen voor het “mede mogelijk gemaakt door” overzicht in het museum, neem dan contact op met info@oorlogsherinneringen.nl

 

Andere manieren

Uw donatie is hard nodig. Stibo bestaat uitsluitend uit vrijwilligers. Met uw hulp kunnen de vrijwilligers mensen blijven bezoeken die hun verhaal graag met ons en u willen delen. Draagt u ons een warm hart toe? Uw bijdrage is meer dan welkom!

Donatie
U kunt ons rechtstreeks steunen via NL56RABO0334469112 t.n.v. Stichting Behoud Oorlogsherinneringen. Ook kunt u een donatie doen via www.geef.nl

Periodiek schenken
U kunt fiscaal voordeel genieten door periodiek te schenken. Het voordeel is dat de periodieke gift volledig aftrekbaar is van de belasting (een normale gift is niet, of slechts voor een deel aftrekbaar). Dit geldt niet alleen voor een grote schenking. Donateurs kunnen hun gewone jaarlijkse bijdrage omzetten in een periodieke schenking en daarmee fiscaal voordeel halen.
Voorheen was voor het opstellen van een gift tussenkomst van een notaris vereist. Dat is niet meer. Een periodieke gift kan rechtstreeks met onze Stichting worden afgesproken en vastgelegd. Voorwaarde voor aftrekbaarheid van de periodieke gift is dat deze voor minimaal vijf achtereenvolgende jaren wordt vastgelegd. U geeft ons daarmee ook zekerheid voor de toekomst. Met ingang van 1 januari 2014 is de wetgeving met betrekking tot periodiek schenken gewijzigd. Waar voorheen een notariële akte noodzakelijk was, is dat nu niet meer het geval. Een schriftelijke overeenkomst tussen schenker en ontvanger is voldoende. Met deze vorm van schenken kunt u uw jaarlijkse bijdrage aan ons in uw aangifte inkomstenbelasting volledig in mindering brengen op uw belastbaar inkomen, zonder dat u hiervoor eerst de giftendrempel (1% van uw belastbaar inkomen) moet overschrijden. 
Belangstelling in deze vorm van ondersteuning? Zoek dan svp contact met ons op.


Nalatenschap
U kunt ons ook met een nalatenschap te steunen. Dit doet u o.a. door ons als begunstigde in uw testament op te nemen; zo kunt u een blijvende rol van betekenis spelen.  Uiteraard kunt u met vragen ook bij ons, maar ook bij uw notaris terecht. Hierna volgen nog enkele handige internetsites:
www.nutestament.nl
www.nunotariaat.nl
www.toegift.nl
www.goededoelennederland.nl