Eric Denneman 

"Mijn ouders hebben elkaar voor het eerst in Berlijn ontmoet. In 1944 moest mijn vader op 22e jarige leeftijd op gezag van de Duitse bezetting in Duitsland werken en werd als onderhoudsmonteur te werk gesteld . Hij werd met andere mannen uit verschillende landen in een gebouw gelegerd waar hij op Kerstavond mijn moeder ontmoette. Dat kwam vooral omdat mij vader nogal goed kon zingen en zijn stem op die van Johan Heesters leek; een erg gevierde zanger destijds die ook in Nederland geboren was en waarvan mijn moeder een grote fan was.

Zo hebben mijn ouders elkaar voor het eerst ontmoet en maakten samen de inval van eerst de Russen en toen de geallieerden mee. Kijk eens verder naar het verhaal dat mijn zoon Arjan hierover schrijft. Door deze directe betrokkenheid is ook mijn interesse voor de geschiedenis van de 2e Wereldoorlog gewekt en heb ik met mijn zoon Arjan regelmatig trips gemaakt; niet alleen naar Nederlandse locaties maar ook naar o.a. Normandië en naar de Ardennen om ook daar de geschiedenis van de 2e Wereldoorlog zo dicht mogelijk te kunnen ervaren. En … natuurlijk ben ik extra trots op mijn zoon dat Pieter en hij samen dit mooie initiatief “Oorlogsherinneringen” ontwikkeld en opgezet hebben waaraan ik van harte meewerk".