VFonds

 

 

In Nederland is het al een mensenleven lang vrede. Geen vanzelfsprekendheid. Integendeel: zo’n lange periode van vrede, vrijheid en veiligheid is uniek in de geschiedenis van ons land. Vrede moet je daarom koesteren. Aan vrede moet je werken, elke dag weer. 

Dat is precies wat het Nationaal Fonds voor Vrede, Vrijheid en Veteranenzorg (vfonds) doet. Wij steunen initiatieven en projecten die Nederland er steeds weer aan herinneren hoe bijzonder vrede en vrijheid zijn. Hoe waardevol onze democratie is. Vrede koesteren is ook: de herinnering aan oorlog levend houden. Slachtoffers herdenken, maar ook oorlogsveteranen waarderen. Natuurlijk mogen bevrijding, vrede en vrijheid evenzeer gevierd worden. Daarbij hoort ook: erkenning uitspreken voor al die mensen in uniform die zich nog steeds inzetten voor het behoud van onze vreedzame samenleving.


Zo ondersteunen wij jaarlijks zo’n 200 bijzondere of vernieuwende initiatieven en projecten die laten zien dat vrede geen vanzelfsprekendheid is. Wij verstrekken subsidie aan nationale herdenkingen, oorlogs- en verzetsmusea, herinneringscentra, veteranenreünies en nazorgdagen voor geüniformeerden, maar ook aan de nationale bevrijdingsfestivals en innovatieve onderwijs-en jongerenprojecten die het belang van vrijheid vandaag de dag voor het voetlicht brengen.
Met onze steun hopen wij verschillende generaties te inspireren en te stimuleren om zich in te zetten voor vrede, democratie en internationale rechtsorde.

Het vfonds heeft een veelzijdig team van toegewijde specialisten dat zorgvuldig beoordeelt welke projecten en initiatieven in aanmerking komen voor subsidie. Daarnaast initiëren wij zelf ook graag projecten en fungeren wij bij innovatieve initiatieven regelmatig als vliegwiel. Zo draagt het vfonds
op vele wijzen bij aan onze bijzondere, vreedzame samenleving, die hopelijk nog heel lang blijft bestaan.

Het vfonds kan subsidiegelden verstrekken dankzij de bijdragen van onder meer de Nationale Postcode Loterij, De BankGiro Loterij en de Nederlandse Loterij.

Bron en meer informatie
Website