Beleid & Privacy

 

 

Klik hier voor het beleidsplan 2023-2208

Daarnaast hanteren we een Privacyverklaring. De actuele versie zullen we eveneens hier gaan vermelden.


Verantwoording website
Deze website is een particulier initiatief vanuit liefhebberij en passie voor Oorlogsherinneringen en zonder winstoogmerk (als Stichting hebben we de ANBI-status). Met de ontwikkeling van de website gaan wij zo zorgvuldig mogelijk om met onze redactie, foto's en illustraties en maken we hierbij gebruik van zowel eigen als die wij op het internet vinden zoals op "openbare bronnen" waaronder bv. Wikipedia, Pixabay en YouTube. En natuurlijk noemen we onze bronnen als deze ons bekend zijn waarbij we onze uiterste best doen deze te achterhalen. Mocht je onverhoopt bezwaar hebben tegen overname van teksten en/of foto's/illustraties en/of aanpassingen wensen, laat ons dat dan beslist weten. Wij zullen dan meteen na overleg met jou in actie komen.