Ester Sikkenga

"De oorlog, voor zoveel mensen nog een dagelijkse leidraad in het leven en voor zoveel anderen iets wat alleen 'tijdens geschiedenisles' besproken wordt. Veel mensen hebben vaak geen idee wat de oorlog nu écht betekend heeft voor vele mensen (en nu nog altijd zal betekenen). 

 

Voor mijzelf is dit misschien ook pas duidelijker geworden nadat ik contact heb gelegd met de nabestaanden van enkele soldaten. Vier Amerikaanse soldaten die helaas hier begraven moesten worden en waarvan ik de eer mocht hebben om hun graven bij Henri Chapelle te adopteren. 

 

Veel boeken verslijt ik, kijk graag documentaires, speelfilms en lees veel op verschillende facebook groepen. Het onderwerp? Altijd de oorlog. Op deze manier probeer ik van zoveel mogelijk kanten alles te begrijpen, in hoeverre dat mogelijk is. 

 

Zelf geef ik ook gastlessen aan groepen 7, waarin ik vertel over het leven van een Joods meisje die ondergedoken zat in een woning dicht bij mijn huis. Ik probeer op deze manier ook bewustwording te creëren bij kinderen op de basisschool.  

 

Oorlogsherinneringen zijn enorm belangrijk hierin en ik denk dat veel mensen misschien het belang niet genoeg inzien om te blijven praten over wat er allemaal gebeurd is, hoe men dit ervaren heeft en hoe het zover kon komen. 

 

Iedereen die in oorlogstijd of vlak erna geleefd heeft, heeft uiteraard zijn eigen kijk hierop. 

 

Ik ben zo blij dat ik vrijwilliger mag zijn, later bij het bestuur mocht toetreden en hier ook in mag bijdragen! Om deze verhalen te documenteren en zo te laten zien aan anderen. Dankbaar dat ik deze kans heb gekregen, in de hoop dat we met zijn alle nooit zullen vergeten".