Ansteckende Krankheit!

ANSTECKENDE KRANKHEIT! Oftewel: Besmettelijke ziekte. De bezetter was doodsbang voor besmettelijke ziekten onder de soldaten, vandaar dat dit kaartje werd afgegeven bij het vermoeden van een besmettelijke ziekte bij één van de bewoners op het adres. Inkwartiering vond om die reden niet plaats. Of er daadwerkelijk sprake was van een besmettelijke ziekte is niet duidelijk. Het zou ook een goede dekmantel kunnen zijn geweest van illegale praktijken. Geschonken door familie Blijenberg.