Joodse leerlingen in Haarlem

Gedoneerd door Jan Hartog. Brief inzake het nieuwe beleid voor Joodse scholieren.