Verordnungsblatter für die besetzten niederländischen gebiete


Snel na de Duitse inval worden in Nederland en België de eerste maatregelen en wetten ingevoerd om de openbare orde op de Duitse manier te reguleren. De nieuwe wetten en verordeningen worden samengevat is de zogenaamde Verordnungsblatter für die besetzten niederländischen gebiete. Onlangs zijn wij in bezit gekomen van 3 uitgaven, namelijk die van 1941 tot 1943. Het geeft een goed beeld van de ingrijpende maatregelen die werden opgelegd om de bevolking in het gareel te houden. 

In de boeken wordt wet en regelgeving op de breedst mogelijke terreinen opgelegd door de Duitse bezetter: Recht, Belastingen, Verkeer, Waterstaat, Wonen, Landbouw, Lucht- en scheepvaart etc. De boeken waren in elk rechtsgebouw te vinden. De herkomst van deze boeken is ons helaas onbekend.