Steun ons

Uw donatie is hard nodig. Stibo bestaat uitsluitend uit vrijwilligers. Met uw hulp kunnen de vrijwilligers mensen blijven bezoeken die hun verhaal graag met ons en u willen delen. u ons een warm hart toe? Uw bijdrage is meer dan welkom!

U kunt ons op verschillende manieren financieel steunen. 

 

 

 


Donatie
U kunt ons rechtstreeks steunen via NL56RABO0334469112 t.n.v. Stichting Behoud Oorlogsherinneringen. Ook kunt u een donatie doen via www.geef.nl


Periodiek schenken
U kunt fiscaal voordeel genieten door periodiek te schenken. Het voordeel is dat de periodieke gift volledig aftrekbaar is van de belasting (een normale gift is niet, of slechts voor een deel aftrekbaar). Dit geldt niet alleen voor een grote schenking. Donateurs kunnen hun gewone jaarlijkse bijdrage omzetten in een periodieke schenking en daarmee fiscaal voordeel halen.
Voorheen was voor het opstellen van een gift tussenkomst van een notaris vereist. Dat is niet meer. Een periodieke gift kan rechtstreeks met onze Stichting worden afgesproken en vastgelegd. Voorwaarde voor aftrekbaarheid van de periodieke gift is dat deze voor minimaal vijf achtereenvolgende jaren wordt vastgelegd. U geeft ons daarmee ook zekerheid voor de toekomst. Met ingang van 1 januari 2014 is de wetgeving met betrekking tot periodiek schenken gewijzigd. Waar voorheen een notariële akte noodzakelijk was, is dat nu niet meer het geval. Een schriftelijke overeenkomst tussen schenker en ontvanger is voldoende. Met deze vorm van schenken kunt u uw jaarlijkse bijdrage aan ons in uw aangifte inkomstenbelasting volledig in mindering brengen op uw belastbaar inkomen, zonder dat u hiervoor eerst de giftendrempel (1% van uw belastbaar inkomen) moet overschrijden. 
Belangstelling in deze vorm van ondersteuning? Zoek dan svp contact met ons op.


Nalatenschap
U kunt ons ook met een nalatenschap te steunen. Dit doet u o.a. door ons als begunstigde in uw testament op te nemen; zo kunt u een blijvende rol van betekenis spelen.  Uiteraard kunt u met vragen ook bij ons maar ook bij uw notaris terecht. Hierna volgen nog enkele handige internetsites:
www.nutestament.nl
www.nunotariaat.nl
www.toegift.nl
www.goededoelennederland.nl

 

Shop
Daarnaast kunt u ons finanicieel steunen door artikelen te kopen in onze Shop. Van een aantal artikelen krijgen wij van de leverancier een commissiebedrag terwijl u niet meer betaalt.

Onze stichting heeft een culturele ANBI-status en is daarmee door de belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling. Dergelijke instellingen kunnen gebruikmaken van bepaalde belastingvoordelen bij erven en schenken. Kijk hier voor meer informatie.