Satire en humor tijdens de Tweede Wereldoorlog

Gepubliceerd op 4 april 2021 om 14:52

De meesten van jullie kennen de, zowel Nederlands als Duitse, satirische boekjes uit de oorlog vast wel. Inmiddels hebben wij ook al een aardige collectie van deze boekjes in de collectie. Hieronder een paar grappige voorbeelden!

 

- Gek en wijs tijdens Seyss'. boekje over de Duitse bezetting van Nederland, met spotprenten uit 1945. Teksten van Wouter Loeb en tekeningen van Jan Lavies. Het boekje is uitgegeven door uitgeverij Kompas uit Den Haag, Kompas. 

- De Gil - Zeg, weet je 't al? Een Duits propaganda boekje uit 1943 van 12 pagina's met 10 gekleurde cartoons en 26 vierregelige verzen waarin ellende en rampspoed wordt voorspeld als de geallieerden Nederland zouden komen bevrijden. De vermoedelijke auteur is Willy van der Heide = W.H.M. van de Hout.

- Het ABC van het naziregiem. 26 gekleurde tekeningen met een korte satirische tekst voor elke letter van het alfabet. Met o.a. A voor Adolf, B voor Beulen, C voor Censuur en Z voor 'de zee, hier is de moffenhoop vergaan'. In 1944 geschreven door Herman Vos en uitgegeven door uitgever A.N.U.M.


- De Moffenspiegel. Uitgave van de Bezige Bij uit 1945, geschreven door Karel Links. Dit exemplaar is in tegenstelling tot de oorlogse uitgave van 'De Moffenspiegel' ingebonden. Van zowel de oorlogse als na-oorlogse versie zijn er ongeveer 1000 gedrukt.